A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.12-19-2020-00198
A kedvezményezett neve: KIM-TECH Kft.
A projekt címe: Foglalkoztatásbővítés a KIM-TECH Kft.-nél
A szerződött támogatás összege: 50 647 124 Ft
A támogatás mértéke: 60%
A projekt tényleges fizikai befejezési dátuma: 2023.05.31.

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt megvalósítása során a KIM-TECH Kft. a Fémmegmunkálás tevékenységét fejlesztette tovább a 3580 Tiszaújváros, 599/38. hrsz szám alatt található telephelyén. A felvett munkavállalók közül 13 fő lakatos/csőszerelő/hegesztő munkakörben került foglalkoztatásra a támogatási időszakban. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a munkavállalók bér és járulékköltségére került felhasználásra. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyen a támogatott munkavállalók 3 év alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat. A projekt eredményeként 13 fő munkavállaló foglalkoztatása történt. A projekt célzottan támogatja a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésének megvalósítását.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2019-04175
Kedvezményezett neve: KIM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe: “Gyakornokok alkalmazása a KIM-TECH Kft.-nél”
Támogatás összege: 29 191 836,- Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.10.

A KIM-TECH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a “Gyakornokok alkalmazása a KIM-TECH Kft.-nél” című, GINOP-5.2.4-16-2019-04175 azonosítószámú pályázata során 29 191 836.- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a “Gyakornoki program pályakezdők támogatására” című pályázati kiíráson a GINOP keretében. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretében 8 fő 25 év alatti fiatal foglalkoztatására került sor a cég Tiszaújváros, Örösi utca 1. száma alatti fióktelepén.

A felvett gyakornokok hegesztő munkakörben kerültek foglalkoztatásra 2019.06.17. és 2020.08.10. között. A pályázatban elnyert támogatást a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására; a gyakornokok bér- és járulékköltségére, valamint eszközbeszerzésre került felhasználásra. A projekt megvalósítása során 3 fő szakember került kijelölésre, akik vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló és teljesítményértékelői szerepkört töltöttek be a gyakornokok mellett. A szakképzésben megszerzett tudás és készségek gyakorlati hasznosításával kapcsolatos közvetlen foglakoztatói és gyakornoki visszajelzések biztosítása érdekében a projekt teljes időtartama alatt kapcsolatot tartottunk az illetékes Szakképzési Centrummal. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott gyakornokok 9 hónap alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva hosszú távon erősítik a vállalatunkat.

A projekt eredményeként 8 fő gyakornok, valamint 3 fő vállalati kapcsolattartó foglalkoztatása történt 9 hónapon keresztül. A projekt hozzájárult a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítéséhez, a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhettek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő-piaci esélyeik.

A projekt 2019.06.17-én kezdődött, a projekt fizikai befejezésére 2020.08.10-én került sor.